MUNGU kusema na wewe kwa ndoto au maono.

Maana ukifanikiwa hapo tayari umechomoka.

. MUNGU alisema na watu wa Israeli kama ambavyo pia anaweza kusema na.

MUNGU kusema na wewe kwa ndoto au maono.

.

. Kazi zote hizo atazifanya ROHO MTAKATIFU kwako kupitia hicho ulichosikia na kuona kilicho katika sauti ya MUNGU kwako. Kulingana na Charity Virkler Kayembe, mwandishi mwenza wa Kusikia Mungu Kupitia Ndoto Zako, hii inaweza kuwa njia ambayo Mungu hutupa kufungwa na kutazama Mbinguni.

Ya kwanza ni Njia ya moja kwa moja: Hii ni Aidha kwa Sauti, ndoto, au maono, Ni mojawapo ya njia ambayo Mungu anazungumza na watu.

Kwanza kabisa tambua kwamba Mungu anasema na kuzungumza na watu wake. Kutoka 19: 5. .

. Lakini pia ni muhimu kuelewa kuwa Neno la Mungu lina sauti nyuma yake.

.

Moja ya shauku kubwa aliyonayo mtu ni kuisikia sauti ya BWANA Mungu.

Mhimidini BWANA, enyi malaika zake, Ninyi mlio hodari, mtendao neno lake, Mkiisikiliza sauti ya neno lake. ni baadhi ya ishara nzuri za kuona punda katika.

Kumbukumbu 28:1 Itakuwa utakaposikia sauti ya BWANA, Mungu wako, kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote nikuagizayo leo, ndipo BWANA, Mungu wako. SOMO ;JINSI YA KUSIKIA SAUTI YA MUNGU.

.
58.
Na wale ambao kupitia ufahamu wao wa neno hilo wanakuja kufuata kielelezo cha “Neno aliyefanyika mwili” lengo na kusudi la kuwako huwa kama lake lilivyo kuwa kufanya mapenzi ya Mungu kama ilivyoandikwa “katika gombo la kitabu” (Waebrania 10:7).

Jan 11, 2023 · Tafsiri ya ndoto kuhusu kusikia sauti ya mtu aliyekufa bila kuiona.

.

. 1. hearing the voice of god through dreams || kusikia sauti ya mungu kupitia ndoto.

. Na ndio inayojulikana na kutegemewa na wengi. Neno la Kristo linakujengea uwezo wa kuisikia sauti ya Kristo. Roho Mtakatifu amenipa dozi yake. Maana ukifanikiwa hapo tayari umechomoka. .

Samweli aliisikia sauti ya Mungu, lakini hakuitambua hadi alipoamuriwa na Eli (Samweli 3: 1-10).

Subscribe. Da Paolo Tessione - Januari 22, 2020.

Na kufuata maagizo ya Mungu.

Nilijiuliza kama ninamuabudu Mungu yule yule wa kwenye Biblia ninayojifunza kila siku au la.

.

.

Na Mch.